Kerroin aikaisemmassa postauksessani siitä, että sosiaalisen median hyödyntäminen julkishallinnossa lisää läpinäkyvyyttä heidän toimissaan. Virkamiehet pystyvät helpommin tiedottamaan asioista, kertomaan omista toimintatavoistaan ja vastaamaan kysymyksiin. Sen kautta he pystyvät tavoittamaan kansalaiset nopeammin ja paremmin.

Esimerkki

Kunnan hankintayksikkö ilmoittaa ainoastaan julkisten hankintojen (HILMA) verkkosivuilla hankintailmoituksen koskien julkisivumaalausta.

Näin ollen ainoastaan HILMAN sivuja aktiivisesti seuraavat taiteilijat löytävät tämän työmahdollisuuden.

Jos kunnalla on oma sosiaalisen median sivu, voi aloittelevatkin taiteilijat löytää helposti tämän tapaisen ilmoituksen esimerkiksi Twitterin kautta.

 

Hyviä ja huonoja sosiaalisen median käytänteitä

 

Liikenne ja- viestintäministeriön ohjeet virkamiesten sosiaalisen median käyttöön:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78169/SJ4-2010_Sosiaalisen_median_ohjeet.pdf?sequence=1

 

Kansanedustajan halveksivaan sävyyn kirjoitetut Facebook-päivitykset:

https://yle.fi/uutiset/3-10759596