Tehtävänä oli etsiä omaan alaan liittyviä tietosuojakysymyksiä käsitteleviä keskusteluja. Yritin etsiä tällaista eri hakusanoilla, mutta tuloksetta. Joko sellaista keskustelua ei ole käyty tai sitten etsijässä vika. 

 

POHDINTAA

Millaisia seikkoja sosiaalisia verkkotyökaluja työyhteisöissä käyttävän henkilön pitäisi ottaa huomioon tietosuojan näkökulmasta?

- Henkilön tulisi mielestäni ottaa huomioon seuraavia asioita:

Millaista tietoa haluaa jakaa sosiaalisessa mediassa paljastamatta mitään organisaatiota vahingoittavaa informaatiota.

Henkilöt, jotka käyvät keskusteluja sähköpostin välityksellä, tulisi miettiä tarkkaan milloin voi käyttää normaaleja sähköpostiosoiteita ja milloin salattuja. 

Sähköpostien tai minkään muun arveluttavien sivujen kautta tulevia linkkejä ei mielellään kannata avata työpaikan tietokoneella.

Mitä ovat avoimuuden ja läpinäkyvyyden edut?

- Edut työyhteisölle voivat olla huomattavat. Kun organisaatio haluaa jakaa tietoa vaikkapa sosiaalisen median kautta, luottavat kuluttajat sen toimintatapoihin enemmän. 

Esimerkiksi julkisen hallinnon toimintatapojen siirtyminen sosiaalisten verkkotyökalujen pariin lisää tulevaisuudessa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Niiden kautta voi olla tietyissä tilanteissa nopeampaa päästä keskustelemaan ja kysymään apua kansalaista koskevista asioista.

Milloin henkilökohtaisten tietojen jakamisesta olisi hyötyä työyhteisön kannalta?

- Ulkopuoliselle jakamisesta ei minusta milloinkaan. Kuluttajien ei tarvitse tietää sinusta muuta kuin se, millä työnimikkeellä vaikutat organisaatiossa.

Työyhteisön sisäisesti henkilökohtaisten tietojen jakamisessa pitäisi olla äärimmäinen hätätapaus tai kiire. Tässäkin tilanteessa jakaminen tapahtuisi vain sellaiselle henkilölle joka aidosti tarvitsee tiedon ja silloin jaetaan vain se tieto, mikä on tarpeen esim. henkilökohtainen puhelinnumero.

Millaista vahinkoa voi syntyä ellei henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta huolehdita?

- Jos henkilökohtaisia tietoja ei suojata ja ne joutuvat vääriin käsiin, voi jonkun elämä mennä sen takia pilalle ainakin hetkellisesti. Tämä voi johtaa häiriköintiin, erilaisiin viruksiin tai haittaohjelmiin.

Esim. julkisuudesta tunnetun henkilön puhelinnumero ja osoite joutuu vääriin käsiin, voi tämä julkisuuden henkilö joutua muuttamaan jopa toiselle paikkakunnalle häiriköinnin takia.